Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας…

Ν..Ι..Κ..Ο..Λ..Α..Ο..Σ      Α..Ν..Τ.    Μ..Α..Λ..Ε..Φ..Α..Κ..Η..Σ Α.Ε.

 

  • ΑΦΜ: 9 9 8 3 7 6 6 0 2
  • ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1 2 2 0 6 2 0 9 9 0 0 0 
  • Δραστηριότητα:  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο    Υ Α Λ Ο Π Ι Ν Α Κ  Ω Ν
  • Τηλέφωνο: 2 2 6 2 0 5 3 5 5 9  
  •  Διεύθυνση: Θ Ε Σ Η    Λ Ο Υ Τ Σ Α   Σ Χ Η Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο Υ    Τ.Κ. 3 2 0 0 9
  • ΔΟΥ: Θ Η Β Ω Ν